A website by War Heritage Institute

Geschiedenis van Brasschaat

Geschiedenis van Brasschaat

Gunfire is een museumsite gelegen in de gemeente Brasschaat.

Brasschaat is onlosmakelijk verbonden met het rijke verleden van de Belgische strijdkrachten. Vele militaire eenheden hebben hier een onderkomen gehad, maar bovenal is de gemeente de bakermat van de Belgische artillerie.

Het transitieplan van Defensie in 2004 bracht een grote ommekeer teweeg. Het toenmalige artilleriemuseum (voortkomend uit de Artillerieschool Brasschaat) en een groot deel van het depot van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (KLM) ondergebracht in het fort van Kapellen werden immers overgeheveld naar de vrijgekomen loodsen van het Lichte Vliegwezen op het oudste Belgische militaire vliegveld in Brasschaat. Wanneer het KLM in 2017 deel van het War Heritage Institute (WHI) gaat uitmaken, wordt Gunfire Brasschaat een van de externe sites van het WHI. Zo ontstaat uiteindelijk de “Site Gunfire Brasschaat-WHI”.

Gunfire huisvest een rijke collectie die opgebouwd is rond voertuigen en materiaal, al dan niet gepantserd. Het grootste deel van deze voertuigen en materialen was in gebruik bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland. De verzameling geeft een duidelijk overzicht van de verschillende wapens binnen de Belgische strijdkrachten: veldartillerie, luchtdoelartillerie, infanterie, cavalerie (tanks- verkenningseenheden), genie en logistieke eenheden. Ze dateert vooral van na de Tweede Wereldoorlog - een periode gekenmerkt door de Koude Oorlog - maar enkele waardevolle objecten waren reeds voor de Eerste Wereldoorlog in gebruik of werden tijdens het interbellum ingezet.

Gunfire Brasschaat toont eveneens een collectie in verband met het Lichte Vliegwezen van het Belgische leger, evenals een unieke verzameling Belgische uniformen.

Naast de drie expositiehallen beschikt Gunfire over eigen herstel- en restauratieplaatsen, evenals over een uitgebreide militaire, technische en historische bibliotheek.

De vrijwilligers van de vzw’s KVVL en Tankmuseum (gepassioneerde oud-militairen en/of geïnteresseerde burgers, die de collectie een warm hart toedragen) staan in voor onderhoud, herstel en restauratie van het militaire materiaal; ze geven ook rondleidingen in de diverse loodsen.